Özlemle Anıyoruz... Apple | Imac Web Tasarım Netsia | Logo | Mikro Kamera Sistemleri E-Ticaret Adisyon Teknik Servis

İntel Eğitim ÇözümleriMilyonlarca Dijital İçerik ve Soru Bankası Parmağınızın Ucunda

Günümüzde eğitim artık istediğim yerde istediğim bilgiye ulaşmalıyım düşüncesindedir. Öğrenciler, birçok bilgiye, soru ve cevaba anında ulaşma ve bunları ölçme olanağına sahip olma beklentisindedir. Öğrenci ve öğretmenler tüm bunların online sistem ile interaktif ders kitapları ve dijital kütüphaneyle gerçekleşeceği kanısındadır. Detaylı bilgi vermek isteyen öğretmenlere ve eğlenirken öğrenme beklentisinde olan öğrencilere bu ortamı oluşturmak mümkün.

Detaylar -->

E-Fatura'ya geçişte son başvuru tarihi 2 EylülE-Fatura nedir?

Değerli kağıda basılı olan faturanın karşılığı bilgileri içeren , belli bir formatta standart hale getirilmiiş ,
değiştirilemez bir şekilde mühürlenmiş , elektronik bir belgedir.

Elektronik Faturalar Gelir idaresi Başkanlığı aracılığı ile satıcı kurumdan alıcı kuruma iletilir.

E-Fatura Kullanımı

421 Sıra no'lu VUK genel tabliğine göre e-fatura mükelleflerinin kendi aralarında e-fatura düzenlemesi mecburidir.

Detaylar-->
DELLHPIBMASUSTOSHIBASONYLGAPPLEADOBENETSİSMICROSOFT